เกี่ยวกับเรา

lingzhithai.com เป็นเวปไซต์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ เห็ดหลินจือ ที่เป็นทั้งยา และอาหารเสริม ของบริษัท DXN Thailand ที่นำเข้ามาจาก ประเทศ มาเลเซีย โดยเป็นระบบธุรกิจเครื่อข่าย และทำการตลาดมาแล้ว มากกว่า 185 ประเทศทั่วโลก มีแนวคิดในแบบ One Dragon – One World – One Market and One Mind และสามารถดำเนินกิจการ จนเจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้

lingzhithai.com ก่อตั้งเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจแสวงหา อาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ และยารักษาโรค รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วม เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ DXN ด้วยเช่นกัน